Opp24 er et turkonsept som går ut på å besøke den høyeste toppen i hver kommune i Sør-Trøndelag. 
Totalt er det 24 topper i fylkets 25 kommuner.  
(To kommuner har et felles grensepunkt som sin høyeste topp.)

Opp24 vil være et permanent turtilbud i årene framover. Du kan selv velge hvilke topper du vil besøke hvert år.

Alle som bestiger 24 topper får  en flott premie. I tillegg blir det uttrekkspremier blant alle som deltar!

For å delta på Opp24 må du laste ned appen "UT på tur" på telefonen din, slik at du kan registrere besøkene dine.

SISTE NYHETER

Prosjektet er støttet av: